PRACE ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE W SZCZECINIE

Demontaże konsturukcji stalowych, wyburzenia mostów i wiaduktów