PRACE ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE W SZCZECINIE

Demontaże konsturukcji stalowych, wyburzenia mostów i wiaduktów

  • Home
  • Galerie
  • Galerie naszych realizacji

Nasze realizacje

Dokonania firmy PPHU DROP Recykling Szczecin

Podczas trwania naszej działalności zrealizowaliśmy wiele zleceń, począwszy od zwykłego wywozu gruzu i odpadów, po wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych czy konstrukcji stalowych. Niektóre realizacje posiadają swoją dokumentację fotograficzną, zawierającą poszczególne etapy prac. W dziale z galeriami można zapoznać się z wybranymi przedsięwzięciami, których wykonawcą była firma DROP Recykling. Dla wygody odbiorców zrobiliśmy galerie z podziałem na rodzaj działań: